Welke rechtsvorm moet je nu kiezen als ondernemer?

In Nederland kent onze wet negen verschillende rechtsvormen. In deze blog bespreek ik vier van deze rechtsvormen en vertel waarmee u rekening moet houden. De volgende rechtsvormen zijn van belang: eenmanszaak, de vennootschap onder firma (vof), de besloten vennootschap (bv) en de naamloze vennootschap (nv). De eenmanszaak en de vof zijn rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid. Dat betekent dat u met uw eigen vermogen aansprakelijk bent voor schulden van uw onderneming. De bv en de nv zijn rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid. Bij deze rechtsvormen bent u niet met uw eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de onderneming, tenzij er door de bestuurder verwijtbaar gehandeld is.

Een eenmanszaak is een onderneming waarbij slechts één persoon de eigenaar is. Dat hoeft niet te betekenen dat er maar één iemand werkt. De eigenaar van de eenmanszaak mag namelijk ook werknemers in dienst nemen. Voor het opzetten van een eenmanszaak dient u langs de Kamer van Koophandel te gaan. Daar kunt u uw eigen onderneming in laten schrijven in het Handelsregister. Zodra de onderneming is ingeschreven bent u met uw eigen vermogen aansprakelijk voor schulden uit de onderneming. Als eigenaar van een eenmanszaak dient u belasting te betalen. Bij het berekenen van het belastbare inkomen van de eenmanszaak kunt u in sommige gevallen belasting aftrekken. Dat kan u belastingvoordeel opleveren.

Een vennootschap onder firma (vof) kan worden gekozen indien u met iemand anders een onderneming wilt beginnen. Dat kan met meerdere ondernemers samen. Met deze ondernemers stelt u gezamenlijk een vof-overeenkomst op en elke ondernemer is met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor de gehele vof. Een vof is qua regels goed te vergelijken met een eenmanszaak en dient te worden ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel.

Een besloten vennootschap (bv) is een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid. Dat houdt in dat u in beginsel als ondernemer niet zelf hoofdelijk aansprakelijk bent voor de schulden in de bv, tenzij er verwijtbaar gehandeld is. Van verwijtbaar handelen is bijvoorbeeld sprake indien er is nagelaten om een boekhouding bij te houden of indien er door de bestuurder nadelige verplichtingen zijn aangegaan terwijl er een faillissement op de loer ligt. In geval van verwijtbaar handelen kan een bestuurder dus wel privé hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Over de winst die voortkomt uit een bv dient vennootschapsbelasting te worden betaald. Na het betalen van deze belasting kan de bv een deel van de winst uitkeren aan de aandeelhouder(s). Over het uit te keren deel van de winst dienst inkomstenbelasting te worden betaald. Een bv dient te worden opgericht bij een notariële akte en te worden ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Een bv kan al worden opgericht met een startkapitaal van 0,01 euro.

Een naamloze vennootschap (nv) is net als de bv een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid. U bent als ondernemer in beginsel niet zelf hoofdelijk aansprakelijk voor schulden uit de nv, tenzij er verwijtbaar gehandeld is. Voor het oprichten van een nv is er een startkapitaal nodig. Dit is een bedrag van 45.000 euro. Een nv bestaat uit vele verschillende aandelen en deze aandelen staan niet op naam. De aandelen van de nv kunnen vrij worden verhandeld op de beurs. Net als bij de bv dient er bij de bv vennootschapsbelasting te worden betaald over de door de nv behaalde winst. Voor het oprichten van een nv moet u naar de notaris voor een notariële akte en dient u de nv in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voorbeelden van ondernemingen die een nv zijn, zijn KLM/Air France, ABN AMRO Group en Ahold Delhaize. Het oprichten van een nv is voor veel starters niet echt relevant, maar ik wilde u wel graag de ins en outs van deze rechtsvorm laten zien.

En wat is nu voor u de juiste rechtsvorm? Dat is helemaal aan u en het kiezen van een rechtsvorm zorgt ervoor dat maatwerk noodzakelijk is. Onze adviseur juridische zaken mr Chantal Haverkamp helpt u graag bij het maken van deze beslissing!

Zij gingen jou al voor