Bel VuurKracht 050 535 15 48

Reorganisatie / Cultuurverandering

Soms is een interne cultuurverandering of reorganisatie noodzakelijk om voortdurende uitdagingen zoals veranderende omstandigheden, technologie en concurrentie het hoofd te kunnen bieden. Wellicht moeten er managementlagen tussenuit en moet de organisatie platter worden gemaakt, soms is het precies andersom. Zo’n verandering brengt altijd wat teweeg bij het personeel en verloopt bijna nooit vloeiend. Wij bij VuurKracht begrijpen dit en bieden op maat gemaakte oplossingen voor cultuurverandering, leiderschapsontwikkeling en teamontwikkeling.

Hiermee streven wij naar een gewenste organisatiecultuur, met focus op waarden, gedrag, prestaties en medewerkerstevredenheid. Het omvat cultuuranalyse, gewenste cultuurbepaling, communicatie, programma-implementatie en voortgangsbewaking.

We passen onze trajecten aan de behoeften van je organisatie aan, variërend van enkele maanden tot meerdere jaren. In de basis zien de trajecten eruit zoals hieronder beschreven.

 

Cultuurverandering en -ontwikkeling

Het traject is opgedeeld in twee programma's: leiderschapsontwikkeling en teamontwikkeling. Leiderschapsontwikkeling richt zich op het versterken van het managementteam en het bevorderen van leiderschapskwaliteiten. Teamontwikkeling richt zich op het verbeteren van teameffectiviteit en het aanpakken van doelen, verantwoordelijkheid, betrokkenheid en constructieve conflicten.

Leiderschapsontwikkelingsprogramma:

Ons leiderschapsontwikkelingsprogramma is gericht op het versterken van managementkwaliteiten, het stimuleren van samenwerking en het meten van de voortgang aan de hand van betrokkenheid en prestatie-indicatoren. Het programma omvat drie essentiële pijlers die zorgvuldig zijn ontworpen om uw managementteam te ondersteunen:

 1. Fundament van leiderschap in veranderende organisaties: Deze fase legt de nadruk op het ontwikkelen van de juiste houding, gedrag en samenwerkingsvaardigheden die nodig zijn in een snel veranderende bedrijfsomgeving. We bieden ondersteuning bij teamontwikkeling en het bevorderen van transparantie binnen het management.
 2. Groepsdynamica bij cultuurverandering: Hier voorzien we leidinggevenden van de benodigde tools en begeleiding om hun teams te ondersteunen tijdens perioden van verandering. We richten ons op het faciliteren van effectieve verandering binnen de organisatie.
 3. Teameffectiviteit en interventies: In deze fase bespreken we verschillende interventies om de effectiviteit van teams te vergroten. We bieden ondersteuning bij het aanpassen van de teamcultuur om beter aan te sluiten bij de gewenste resultaten.

Ons ontwikkelingsgerichte leiderschapscoachingstraject begint met een grondige beoordeling en omvat maandelijkse coachingsessies. We faciliteren intervisie om de uitwisseling van kennis en ervaring tussen leidinggevenden te bevorderen.

 

Teamontwikkelingstraject:

Ons teamontwikkelingstraject versterkt de teamcultuur en effectiviteit met aandacht voor vijf cruciale factoren:

 1. Doelen en resultaten: We bevorderen het stellen van meetbare doelen, inclusief SMART-doelstellingen.
 2. Verantwoordelijkheid: Teamleden worden aangemoedigd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun bijdrage.
 3. Betrokkenheid: We cultiveren betrokkenheid via open communicatie en positieve teamcultuur.
 4. Conflicthantering: Teams leren constructief om te gaan met conflicten.
 5. Vertrouwen: We bouwen vertrouwen op door openheid, eerlijkheid en samenwerking te bevorderen.

Ons traject bestaat uit vier fasen:

 1. Teamassessment: Beoordeling van huidige teamcultuur en prestaties.
 2. Training in teamontwikkeling: Training over de vijf succesfactoren.
 3. Teamcoaching: Regelmatige coaching voor effectiviteit.
 4. Intervisie en voortgangsbewaking: Leren van andere teams en tussentijdse evaluaties voor aanpassingen.

 

Heeft bovenstaande tekst je interesse gewekt, of wil je meer weten over onze aanpak in reorganisaties en cultuurverandering. Vul dan hieronder je gegevens in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Wil je meer weten vraag dan de informatie aan!

Zij gingen jou al voor