Wanneer je begint met een eigen onderneming heb je verschillende juridische documenten nodig. Startende ondernemers vinden het vaak lastig om hierin hun weg te vinden. Want wat is nu écht belangrijk en wat minder? Een document dat vaak noodzakelijk wordt geacht, zijn de algemene voorwaarden van jouw eigen onderneming. In deze blog lees je hierover meer.

Algemene voorwaarden opstellen is niet verplicht, maar ze zijn wel heel erg handig. De algemene voorwaarden worden gebruikt voor overeenkomsten tussen jouw onderneming en klanten. In de algemene voorwaarden kunnen jouw klanten direct lezen onder welke voorwaarden jij bijvoorbeeld een dienst verleent of een goed levert. Door de algemene voorwaarden goed en duidelijk uiteen te zetten kun je onenigheid in de toekomst voorkomen.

Sommige bepalingen in algemene voorwaarden kunnen voor de klant als onredelijk bezwarend worden aangemerkt. Dat betekent dat je deze bepalingen wel in de algemene voorwaarden kunt zetten, maar de bepalingen zijn mogelijk onredelijk en daarom kunnen ze achteraf worden verwijderd door een rechter. Om af te kaderen welke bepalingen als onredelijk bezwarend kunnen worden gezien, heeft onze wetgever de zogenaamde 'grijze en zwarte lijsten' opgesteld. Op de grijze lijst staan bepalingen die worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn en op de zwarte lijst staan bepalingen die altijd als onredelijk bezwarend worden gezien. In geval van een bepaling op de grijze lijst moet de ondernemer bij de rechter bewijzen dat de bepaling niet onredelijk bezwarend is. Bepalingen die als onredelijk bezwarend worden gezien zijn vernietigbaar en worden vervolgens ongeldig verklaard. Ze worden dan uit jouw algemene voorwaarden gehaald en zijn zodoende dus niet meer geldig. Deze grijze en zwarte lijsten gelden alleen tussen een bedrijf en een particulier. Ze gelden niet indien je als ondernemer zaken doet met een ander bedrijf.

Om de algemene voorwaarden ook daadwerkelijk te laten gelden moet je voldoen aan een aantal vereisten. Het is verplicht dat de algemene voorwaarden in het openbaar beschikbaar zijn. De algemene voorwaarden moeten dus bijvoorbeeld op je website worden geplaatst of ter inzage liggen in je kantoor. Ook moeten de algemene voorwaarden zijn aanvaard door jouw klant. Dat betekent niet dat de algemene voorwaarden ook daadwerkelijk gelezen zijn door jouw klant, maar ze moeten wel ‘ter hand zijn gesteld’ aan de klant. Dat kun je bijvoorbeeld doen door de algemene voorwaarden mee te sturen met een offerte.

Dus: onder het mom ‘voorkomen is beter dan genezen’ is het erg belangrijk dat jouw algemene voorwaarden goed worden opgesteld!

 

Door: Chantal Haverkamp

Zij gingen jou al voor