Toekomstgerichtheid 

 

Inmiddels zijn we beland in een semi lockdown en moeten we afwachten wanneer deze weer is afgelopen. Voor veel ondernemers, studenten en werknemers is het weer een zware tijd. We waren net bezig om weer terug te gaan naar het normale leven maar we worden weer even hard op onze plaats gezet. Het coronavirus blijft bepalend en houdt geen rekening met onze meningen. Het coronavirus gaat steeds verder en de kwetsbaren lopen een verhoogd risico.

Op dit moment worden de besluiten en daarop volgende maatregelen genomen op basis van de cijfers van ziekenhuisopnames. De garantie op zorg is één van de belangrijkste rechten die wij als Nederlands staatsburger hebben, of je nu ziek bent door het coronavirus of dat je andere zorg nodig hebt, er mag in Nederland geen selectie worden gemaakt. Gelukkig is dit in ons zorgstelsel ook geregeld, hoewel dat in de toekomst misschien gaat veranderen. Na jaren van bezuinigingen en marktwerking is pijnlijk duidelijk geworden dat bij excessen, zoals bijvoorbeeld een coronapandemie, er weinig tot geen ruimte is voor het opschalen van de zorgcapaciteit. De politiek moet dus werken aan een toekomstgerichte zorgverlening op alle niveaus van ziekenhuis tot thuiszorg.

Een grote discussie is op dit moment het feit of gecontroleerd mag worden of je wel of niet  gevaccineerd bent en daaraan gekoppeld of je wel of niet mag werken, naar het restaurant mag gaan etc. Hoe ga jij als ondernemer hier nu mee om?  Ik ben van mening dat jij als ondernemer de afweging hierin zelf moet maken. Stel jezelf de vragen: Wat is goed voor mij? Wat is goed voor de wereld? Door op deze vragen het antwoord te geven kun je een besluit nemen. Het gaat niet meer om jouw eigen mening maar het gaat er ook om wat er van je verwacht wordt. De wereld is de maatschappij en wat voeg jij daar aan toe om het een beetje beter te maken? Dat is dus ook het omgaan met het bestrijden van het coronavirus: wat draag jij daaraan bij, zonder jouw eigen mening daarin leidend te laten zijn? Dat is onderdeel van toekomstgerichtheid, omgaan met maatschappelijke vraagstukken waar jouw bedrijf ook onderdeel van is.

Voordat je toekomstgericht kunt denken, moet je er wel eerst voor zorgen dat de angel uit het probleem wordt gehaald. Dat wil zeggen dat je op de korte termijn problemen moet oplossen. Dat kost veel tijd, energie en geld. Zo is het ook in het ondernemen: zijn er problemen of zorgen in jouw bedrijf, dan zul je eerst zelf heel veel energie en tijd daarin moeten steken, wat veel geld gaat kosten om te overleven. Een adviseur kan je helpen om orde op zaken te stellen. Vervolgens werk je aan het plan om te veranderen en te voorkomen dat de problemen/de zorgen jou als ondernemer nog een keer gaan beheersen.

Ook een semi lockdown biedt kansen, al is het maar dat je opnieuw en op een andere manier weer naar je business gaat kijken. Op een andere manier je medewerkers gaat inspireren en motiveren, je klanten op een andere manier gaat bereiken. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Het punt hierin is dat jij als ondernemer positief blijft, inspirerend bent voor je medewerkers en klanten. Ze kijken naar jou als leider. Leiderschap is dus belangrijk om mensen mee te nemen in een plan van aanpak. Door te beschrijven wat je wilt, hoe je het gaat doen en wanneer je wat wilt bereiken, stippel je de strategie uit waardoor je medewerkers en directe naasten ook weten wat de koers gaat worden. Net zoals in de zorg zul je zien dat mensen bereid zijn verder te gaan als dat ze eigenlijk hadden verwacht. De spreuk die wij vaak gebruiken “Net even meer doen dan de klant verwacht” gaat verder als alleen klanten. Jij als ondernemer bent de inspirator en leider, en als goede leider complimenteer je medewerkers, geef je ze de ruimte om te werken en voorkom je een directieve manier van leiderschap. In mijn visie haal je maximale kracht uit medewerkers als je ze mee laat bepalen in de doelen, strategie en de daarin te nemen acties. Zo wordt het hun plan en niet meer alleen jouw plan, met als mooi resultaat teamspirit en werkvreugde.

 

Maar hoe stel je dan zo’n plan op?

Het opstellen van een plan is niet eenvoudig, zeker wanneer je moet dealen met problemen en zorgen binnen jouw bedrijf. Begeleiding in de aanpak is dan gewenst. Voor jou als ondernemer is de adviseur een partner in crime; samen analyseer je het probleem/de problematiek. De adviseur kan out of the box denken. De adviseur heeft geen belemmeringen of verleden en adviseert op basis van feiten en kansen. Niets is in beton gegoten. Het is belangrijk om een helicopterview te krijgen, zodat je vanaf een afstand naar de vraagstukken, situatie en uitdagingen in jouw onderneming kunt kijken. Vaak wordt een strategie nog gevoed vanuit het verleden waar allerlei excuses te vinden zijn om het niet te doen. In mijn optiek is er altijd een reden is om het wel te doen of het in ieder geval een kans te geven om ervan te leren. Onze adviseur start met de analyse van de problemen en kwalificeert deze waardoor er een prioritering van de problemen gemaakt kan worden. Dit is belangrijk om zo snel mogelijk de eerste angels eruit te halen. Vervolgens analyseert de adviseur de werkzaamheden en de medewerkers, om de verantwoordelijkheden en taken inzichtelijk te maken. Vanuit de analyse wordt het plan opgesteld voor de korte termijn: wat is het probleem, hoe pakken we het aan en wanneer willen we wat realiseren. We creëren een nieuwe horizon die op korte termijn binnen bereik ligt. Immers we willen eerst weer een gezonde voedingsbodem hebben om vervolgens verder te gaan met planten.

Vervolgens starten we met het nieuwe businessplan, wij zijn namelijk van mening dat je pas goed kan ondernemen wanneer de doelstelling en missie en visie van je bedrijf scherp zijn  gesteld. Het plan moet toekomstbestendig zijn, je gaat dus toekomstbestendig ondernemen en niet meer leven bij de dag! Een toekomstbestendig plan bestaat ten minste uit de volgende elementen:

  • Duurzaamheid
  • Groei
  • Dubbele strategie
  • Tijdspad
  • Financieel fit

We kunnen niet meer om duurzaamheid heen. Dat zijn niet alleen de zonnepanelen en andere energie besparende maatregelen. Duurzaamheid is ook hoe je om gaat met personeel, welke maatschappelijke waarde draag je bij, hoe sociaal ben jij/ zijn jullie. Kortom we gaan voor een betere wereld. Ook hier komen de vragen weer naar voren: Wat is goed voor mij? Wat is goed voor de wereld? Wanneer jij als bedrijf een extra stapje gaat zetten in een betere wereld, zal je maatschappelijke waarde sterk verbeteren, waardoor je ook een duurzame relatie aangaat met je medewerkers en met je klanten,  met als resultaat loyaliteit.

Groei is belangrijk maar daarbij gaat in het beginsel niet over geld of medewerkers, groeien begint bij jezelf in het ondernemerschap: waarin kun jij verbeteren of wat zou je anders doen? Ons thema “Morgen kan het anders” is heel bewust gekozen om te groeien in het ondernemerschap. Het ondernemen is elke dag weer een uitdaging. Jij bent de spil in het bedrijf, alles draait om jou en wanneer jij gaat groeien, groeit je bedrijf mee. Dat betekent dat je moet leren geven, wie leert geven en daarvan geniet (maatschappelijk wordt dit zeer gewaardeerd) zal ook krijgen. Je onderneming gaat groeien in de volle breedte dus ook in omzet en medewerkers, maar wel vanuit een gezonde basis en toekomstbestendig.

Dubbele strategie

Wees voorbereid op wat er kan komen, je moet flexibel zijn om snel te kunnen anticiperen op veranderingen. Dit gaat verder dan alleen een sales strategie. Je moet processen in je bedrijf beheersen en hierin continu verbeteren. Je stelt je strategie bij wanneer de tijd daarom vraagt. En dit kun je omdat de doelstelling onveranderd blijft.  Een dubbele strategie houdt je ook scherp en ben je voorbereid wanneer je doelgroep verandert of je een nieuwe doelgroep wilt aanboren.

Een tijdspad moet ervoor zorgen dat je prioriteiten gaat stellen, ondernemen zonder deadlines is een grote valkuil en bestaat de kans dat er nooit iets af komt. Het realiseren van doelen gaat je helpen in het groeien, vervolgens stel je nieuwe doelen die weer de nieuwe ambitie hebben, maar stel je voor jezelf ook het doel wanneer je dit gerealiseerd wilt hebben. Maak het dus SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden. Zo weet je ook waar je moet bijstellen wanneer het niet gaat zoals je zou willen of kun je bijstellen wanneer het boven verwachting gaat.

Financieel fit zijn wordt je wanneer alles klopt en jij balans in het ondernemen hebt gevonden. Een prognose gekoppeld aan de realisatie vertelt je voortgang van je onderneming in cijfers. Door vooruit te kijken naar je liquiditeit weet je wanneer wat te wachten staat. Een liquiditeitsprognose is essentieel in het realiseren van je doelen. De actuele cijfers zijn de bevestiging en geven een cijfermatige onderbouwing of geven aan of je op koers bent. Je kan dus niet alleen sturen op kwartaal of jaarcijfers, maar bijna real time zul je moeten weten wat er gebeurt en wat de gevolgen zijn. VuurKracht heeft slimme software die je financiële voortgang  inzichtelijk maakt en jou als ondernemer laat weten wat begroot is en of dit aansluit bij de realiteit. Hierdoor wordt ook inzichtelijk wat de gevolgen zijn en of je voor of achter loopt op de begroting. Financieel fit zijn is dus niet dat je geen schulden hebt maar dat je financiële huishouding in balans is en je het vermogen hebt wat extra’s te leveren wanneer dat nodig is.

 

En hoe gaat het bij VuurKracht?

VuurKracht heeft een plan en het plan heeft verschillende doelen die allemaal voortkomen uit onze doelstelling. Iedereen heeft hier een aandeel in en gehad, van stagiair tot directie. Op deze manier hebben we een plan dat ons plan is geworden. Ook bij VuurKracht moeten we anticiperen op de veranderingen. Niet altijd makkelijk en we hebben veel keuzes en besluiten moeten nemen om toekomstbestendig te zijn. Gaat dan alles dan volgens plan bij ons? Nee zeker niet maar we hebben gelukkig wel meerdere strategieën waarop we kunnen bouwen en waardoor wij in 2021 succesvol zijn. We hebben zelfs een omzet kunnen realiseren die in de afgelopen jaren nog nooit was gerealiseerd. Dit doen we door ons team spirit en doordat iedereen er vol voor gaat. De werkdruk en vreugde proberen we zo goed mogelijk in balans te houden zodat we ook groeien in onze manier van werken. Natuurlijk leren we elke dag en stellen we bij waar nodig. Het belangrijkste is dat we er ook voor elkaar zijn in moeilijke tijden en dat er ruimte wordt gegeven om werktijden zelf te bepalen. VuurKracht draagt bij aan de maatschappij en wij zetten ons in voor ondernemers en voor verschillende organisaties. Anton is onder andere business buddy voor verschillende ondernemers in zijn woonplaats. Voor o.a. Run for Kika spreekt hij groepen toe hoe je door ondernemend te denken, denken in kansen je geld kan  ophalen voor Kika. Waar het kan dragen wij als VuurKracht bij aan de energietransitie en zijn onze kantoren ingericht met duurzame producten.

Wil je meer weten over toekomstgericht ondernemen, maak een vrijblijvende afspraak in Haren, Leeuwarden of Assen. Je gaat naar huis met een duurzame tas en een duurzaam advies voor jou als ondernemer, jouw bedrijf en je medewerkers.

We zien je graag!

Zij gingen jou al voor