Klaske Lyklema: verloskundige én ondernemer!

Klaske Lyklema startte in 2003 als verloskundige. Dag en nacht begeleidde Klaske zwangere vrouwen en hun partners, leefde met hen toe naar de geboorte en ondersteunde ze met de transitie richting ouderschap. In 2006 kreeg haar werk een extra dimensie: de marktwerking deed zijn intrede in de zorg. Toen zij in 2008 de verloskundigenpraktijk Wolkom startte met een collega, kreeg Klaske definitief twee rollen: verloskundige en ondernemer.

Klaske: “De combinatie van verloskundige en ondernemer was enerverend, uitdagend en heel hard werken. Toen ik samen met een collega aan de praktijk begon, wisten we nog niet precies in volle omvang waar we ja tegen hadden gezegd. Ons werk als verloskundige gaat 24/7 door, daardoor was de praktijkorganisatie iets wat er nog even naast moest en dit werd nog versterkt toen ik zelf moeder werd.”

Nieuwe vorm vinden

Toen Klaske in haar persoonlijk leven ernstig getroffen werd, drukte de combinatie van verloskundige en het runnen van de praktijk zwaar op haar. Ze besloot voor het eerst bewust naar de bedrijfsmatige kant van Wolkom te kijken. Dit deed ze opnieuw toen de praktijk in 2019/2020 in een turbulente periode terechtkwam en Klaske alleen aan het roer stond van het bedrijf. Ze besefte: “Ik kan niet dag en nacht aan het bed staan en er ook nog voor zorgen dat de praktijk draait. In deze periode ben ik heel bewust keuzes gaan maken, ook omwille van mijn eigen gezondheid en welzijn.” Voor haarzelf en het team was het wennen aan haar nieuwe rol, want ze was niet meer one of the girls. “Ik vond dit heel uitdagend, want ik was zoekend en had nog geen antwoorden. Ik moest mij een nieuwe rol als ondernemer en verantwoordelijke  toe-eigenen. Daarnaast moest ik het zorginhoudelijke steeds meer loslaten wat ik heel lastig vond. Uiteindelijk heb ik hier een goede vorm voor gevonden: zo blijf ik spreekuren  en dagdiensten doen om te blijven volgen wat er leeft onder zwangeren. Dit geeft mij ook de voeding om Wolkom te blijven innoveren.”

Keuzes

Een van de keuzes die Klaske maakte met haar compagnon is dat ze één dag in week ging werken aan het bedrijf in plaats van in het bedrijf. In de praktijk viel dit niet mee: “Het was of de goden ermee speelden. Op die dagen gebeurde er altijd iets zorginhoudelijks waardoor we niet aan het bedrijf konden werken. De acute zorg heeft in onze praktijk altijd voorrang. Uiteindelijk hebben we gezocht naar een nieuwe vorm hiervoor: ik werk nu wekelijks één dag en één week per kwartaal aan Wolkom. Zo hebben we niet alleen ruimte gecreëerd om onze praktijk organisatorisch en financieel te optimaliseren. Er is nu ook bewust ruimte gecreëerd om kunnen innoveren, creëren en onderzoeken waar we blij van worden, maar ik kijk ook naar de taken die wel nodig zijn, maar we niet heel veel energie van krijgen. We geven de praktijk nu in volle omvang aandacht.”

Trots op team

“Als gevolg hiervan hebben we toegewerkt naar een team met verschillende specialisaties die aanstaande ouders optimaal kunnen ondersteunen in de periode van kinderwens tot het jonge ouderschap; -9 tot +9 maanden. Het is een fantastische club vrouwen waar ik apetrots op ben.”

Uitdaging

“De uitdaging waar we nu met Wolkom voor staan, is dat we ons goed moeten positioneren en onze toegevoegde waarde voor de maatschappij duidelijk moeten en vooral willen maken en dat onze dienstverlening in de wijk en regio blijft bestaan. Want het voortbestaan van een praktijk zoals de onze is niet vanzelfsprekend. We zien dat zorg steeds meer gecentraliseerd en gemedicaliseerd wordt. Dit gebeurt zo glijdend dat je het nauwelijks ziet, maar de weg terugvinden wordt moeilijk. Wij kijken daarom nu al naar een duurzame oplossing voor dit probleem. Door hier bewust tijd en aandacht aan te geven (investeren), werken we toe naar een toekomstbestendige en wellicht toonaangevende verloskundigenpraktijk.

Erkenning

“Als mens en ondernemer heb ik altijd de tijd genomen om mij te ontwikkelen door het volgen van opleidingen en door coaching.  Anton van Nijkerk van VuurKracht kwam op mijn pad toen ik in een moeilijke periode zat, persoonlijk en met het bedrijf.  Anton gaf mij erkenning voor wie ik was en zette mij steeds meer op de stoel van ondernemer. Ik vond het heel verfrissend dat iemand vanuit het bedrijfsmatige kant naar mij en Wolkom keek en mij ook voorzichtig confronteerde met dingen.  Vanaf dat moment zijn we echt duurzaam gaan bouwen aan Wolkom. Waar ik nu dankbaar voor ben is, is dat we nu van pionieren naar professionaliseren gaan.

Sterke onderneming

Met Anton zijn we teruggegaan naar het fundament van onze praktijk. Bij Wolkom zijn we ervan overtuigd dat een OERsterke start van nieuw leven, begint bij een vitale verloskundigenpraktijk.  Samen met het team zijn we aan de slag gegaan om onze kernwaarden en missie helder te krijgen. Van daaruit gaan we nu verder bouwen aan een sterke onderneming die toekomstbestendig is. Zo maken we Wolkom met elkaar elke dag een stukje beter, in het belang van moeder en kind en een kansrijke start voor ieder gezin!”

Zij gingen jou al voor