Het verkrijgen van inzicht in je financiën is voor veel ondernemers niet een favoriete bezigheid. Nou ja…het is fijn om geld op je bankrekening binnen te zien komen en weinig kosten te hebben. Maar de ‘rompslomp’ erom heen is vaak voor de boekhouder of accountant. Toch is het belangrijk om zelf inzicht te hebben in de financiën van je bedrijf.  

Met regelmaat wordt met betrekking tot de resultaten teruggekeken in plaats van vooruit. Vooral in deze tijd is het inzicht in je financiën cruciaal.  Corona is voor veel ondernemers een periode van overleven. Juist nu is vooruit kijken belangrijk.


Vragen die hierbij kunnen spelen zijn:

 • Kan ik op tijd mijn rekeningen betalen?
 • Haal ik voldoende omzet binnen?
 • Van welke regelingen moet ik gebruik maken?
 • Moet ik mijn kredietruimte aanwenden of krediet aanvragen?
 • Moet ik contact opnemen met mijn leveranciers voor leverancierskrediet?
 • Kan ik mijn benodigde investeringen bekostigen?

Het vooruit kijken als ondernemer is nu belangrijker dan ooit

De meeste ondernemers kennen de exploitatiebegroting wel. Hierin worden de opbrengsten en kosten in kaart gebracht. De liquiditeitsbegroting is minder bekend, echter minstens zo belangrijk.

Met een liquiditeitsbegroting volg je het geld. Plat gezegd: kun je aan het einde van de maand alle rekeningen betalen. Ben jij in staat om de korte termijn schulden te betalen? Zo niet, dan kun je snel in problemen komen. Veel bedrijven zijn op deze manier failliet gegaan. 

Je neemt in een liquiditeitsbegroting de werkelijke inkomsten en uitgaven op, waardoor je een reëel beeld hebt van hoe je onderneming ervoor staat in een periode.  Dit zijn de geldstromen die werkelijk je onderneming in – en uitgaan. Zo weet je precies welk saldo je in een bepaalde maand op je bankrekening hebt staan. Hierdoor kun je beter bepalen of een bepaalde factuur deze of de volgende maand betaald moet worden, sturen (waar mogelijk) op de uitgaven. Ook kan dit een financieringsaanvraag bespoedigen, inzicht in de kasstromen van je onderneming ondersteunt namelijk de financieringsaanvraag. Je weet zelf goed hoe je onderneming er op dat punt voor staat.  

 

Een liquiditeitsbegroting: kijkt vooruit en geeft in- en overzicht, maakt tijdig bijsturen mogelijk en helpt bij aanvraag van een financiering.


Een aantal kosten zijn elke maand gelijk, zoals bijvoorbeeld huisvestingskosten, waardoor de kasstroom  op dat punt overzichtelijk is. Een door jou gestuurde factuur brengt echter al onzekerheid mee. Het factuurbedrag staat wel vast, maar niet het tijdstip waarop deze wordt betaald. Als eerste heb je hier te maken met de gestelde betalingstermijn en ten tweede of de debiteur deze ook nakomt. In deze tijd waarin veel ondernemers in zwaar weer zitten, is een te late betaling vermoedelijk meer regel dan uitzondering. Toch zal de Belastingdienst de in rekening gebrachte btw al willen ontvangen, terwijl de betaling nog niet binnen is. In je liquiditeitsprognose kun je hier rekening mee houden.  Ook de mogelijkheden die door corona worden geboden om belastingaanslagen van de Belastingdienst uit te stellen spelen een rol. Dit kun je goed verwerken in je liquiditeitsprognose.

Let op: uitstel is geen afstel. Wanneer ontstaat er ruimte voor (gedeeltelijke) betaling of wacht je op het moment dat terugbetaling moet? Is de financiële ruimte dan aanwezig?

Ik zal de belangrijkste verschillen tussen een liquiditeitsbegroting en de exploitatiebegroting in onderstaande tabel tonen. Welke posten worden wel en niet opgenomen.

 

exploitatiebegroting

liquiditeitsbegroting

Belastingheffingen

Niet

Wel

Afschrijvingen

Wel

Niet

Aflossingen schulden/leningen

Niet

Wel

Salarissen

Wel

Wel*

btw

Niet

Wel

*vaak vindt de afdracht van pensioenpremie en loonbelasting later plaats.

Aandachtspunten bij opstellen van je liquiditeitsbegroting

 • Wat is de gemiddelde betaaltermijn van je klanten? Is dit door corona langer geworden? Verwerk dit in je begroting.
 • Bel je debiteuren op tijd bij een te late betaling om inzicht te krijgen over de status. Dit kan namelijk invloed hebben op je eigen betalingen van crediteuren.
 • Welke uitgaven vinden periodiek plaats en kun je niet opschuiven?
 • Hoeveel btw moet ik afdragen aan het einde van het kwartaal/maand?
 • Hou rekening met seizoensinvloeden, veel branches hebben hier mee te maken.
 • Vakantiegeld…jaarlijks in mei vindt betaling plaats
 • Heb je een vakantie gepland? Welk effect heeft dit op jouw liquiditeit?
 • Heb je gebruik gemaakt van een krediet naar aanleiding van corona? Wanneer moet c.q. kun je beginnen met de aflossing?

Start vandaag nog met je eigen liquiditeitsbegroting en stel het niet uit tot morgen. Heb je hierbij hulp nodig of wil je hierover sparren? Neem gerust contact met mij op.

 

Met een liquiditeitsprognose kun je anticiperen in plaats van reageren

 

Door: Erik Stuurwold

Zij gingen jou al voor