Ook al stonden we misschien even stil in 2020 door de pandemie, velen hebben toch de stap gewaagd om te gaan ondernemen. In 2020 waren er 236.589 (bron KvK) nieuwe inschrijvingen in het handelsregister. Niet bekend is hoeveel ondernemers een negatief advies hebben gekregen op hun bedrijfsidee. In dit licht moeten we helaas constateren dat de menselijke kant steeds verder verdwijnt en de robotisering toeneemt.

Hoewel ik ben opgegroeid met computers en veel bedrijven heb geadviseerd en begeleid in automatiseringsoplossingen, ben ik over het beoordelen van een businessplan door een computer nogal uitgesproken: dit is onmogelijk. Zowel banken als gemeentes verwachten door slimme algoritmes te kunnen bepalen of een bedrijfsidee haalbaar is. Het meest belangrijke element voor het welslagen van een onderneming is ‘de ondernemer’, deze is niet te beoordelen door een computer of innovatieve scan.

Een ondernemer is een mens en geen computer. De ondernemer draagt het plan, is het brein en kan anticiperen wanneer dat nodig is. Allemaal elementen die alleen zijn te toetsen door de ondernemer te ondervragen, ruimte te geven om zijn plan te verduidelijken en of hij in staat is het bedrijfsidee om te zetten naar een rendabele onderneming. De ondernemer ademt, denkt, is creatief en kan dus niet in een hokje worden gedrukt en door een computer worden vergeleken met…. wie? Zeg het maar.

Een ander aspect is de benchmark. Het businessplan wordt getoetst op basis van gegevens vanuit de markt. Maar deze gegevens zijn vaak globaal, gemiddeld en niet specifiek voor de regio of stad. Met welk jaar toets je nu? Een superjaar 2019 of 2020 dat juist in het teken stond van de pandemie? Kortom het businessplan wordt getoetst op haalbaarheid met cijfers die nietszeggend zijn.

De automatisering gaat pas werken wanneer mens en machine samenkomen. Dit is ook de methode om ondernemers te toetsen op de haalbaarheid van hun bedrijfsidee. Wij, als VuurKracht, stellen de ondernemer centraal in de toetsing, dit betekent dat de ondernemer zijn plan mag presenteren en alle ruimte krijgt om zijn ondernemersplan te verdedigen. Wij bepalen dan of de ondernemer in staat is om het bedrijfsidee om te zetten naar concrete doelen en dit ook daadwerkelijk gaat uitvoeren. Nadat de ondernemer zichzelf heeft gepresenteerd en wij alle vragen hebben kunnen stellen, gaan we door naar fase twee. Door middel van onze intelligente rekentool met diverse koppelingen rekenen wij alles door en matchen we dit aan de onderbouwing van de cijfers. Immers wat zeggen cijfers zonder een gedegen onderbouwing? Fase drie is de marktanalyse waarin onze specialisten een marktonderzoek uitvoeren. Indien nodig live op locatie, we voelen dan ook de emotie van de locatie. We analyseren de doelgroep en beoordelen de concurrentie. In fase vier komt alles samen in een rapport.  De ondernemer is een zwaarwegend onderdeel van het geheel. De beruchte uitspraak “de vent maakt de tent” is niet voor niets één van de belangrijkste voorwaarden voor het slagen van een onderneming. We sluiten af met ons advies en leggen deze voor aan de kandidaat en opdrachtgever. Op deze wijze hebben we een gefundeerde rapportage, behoeden we starters voor eventuele verkeerde keuzes en het belangrijkste: we geven starters kansen die misschien in de computeranalyse niet positief waren getoetst.

Het uitvoeren van een levensvatbaarheidtoetsing is specialistenwerk.  Specialisten die jarenlange ervaring hebben in het adviseren van ondernemers. Ze opereren al lange tijd in hun regio, hebben een groot netwerk en weten als geen ander of het bedrijfsidee slagingskans heeft. Het is dan toch niet wenselijk dat studenten of jonge professionals zonder relevante werkervaring een ondernemer gaan beoordelen op basis van een uitkomst van een robot.

Zowel gemeentes als banken moeten het kostenaspect niet laten regeren, het kost de maatschappij meer geld als we de haalbaarheidsonderzoeken onzorgvuldig uitvoeren en de BV Nederland geregeerd gaat worden door robotisering. In mijn beleving moet het altijd een samenspel blijven waarbij we starters of gevestigde ondernemers eerlijk blijven beoordelen en daardoor kansen blijven geven om te gefundeerd te ondernemen

Wilt u meer weten over de levensvatbaarheidstoetsing zoals het hoort, neem dan contact op met VuurKracht.

Door Anton van Nijkerk

 

Zij gingen jou al voor