De kracht van waardering: 5 voordelen bij juist gebruik

Waardering, een woord dat op zichzelf al veel betekent. Iedereen wil horen en voelen dat hun inspanningen gewaardeerd worden. Het tonen van dankbaarheid aan medewerkers als leidinggevende heeft aanzienlijke voordelen, maar alleen als dit op de juiste manier gebeurt.

 

Gebrek aan waardering blijkt een belangrijke reden te zijn waarom medewerkers hun baan verlaten. Onderzoek van The London School of Economics benadrukt zelfs dat waardering voor de meeste medewerkers een effectievere motivator is dan financiële stimulansen. Afgezien van het behouden van gelukkige medewerkers, brengt het tonen van waardering ook deze 5 voordelen voor je team met zich mee.

 

1. Opbouw van wederzijds vertrouwen

 Het tonen van waardering creëert een groter gevoel van wederzijds vertrouwen tussen leidinggevenden en medewerkers. Dit straalt empowerment uit, waarbij medewerkers de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen, zich volledig in te zetten voor projecten en zich oprecht betrokken te voelen.

 

2. Verhoogd gevoel van geluk

Medewerkers die oprecht gewaardeerd worden, ervaren meer voldoening in hun werk. Dit is niet alleen gunstig voor de medewerkers zelf, maar ook voor leidinggevenden, omdat grotere tevredenheid leidt tot verhoogde productiviteit, wat zich vertaalt naar betere resultaten en dus meer winst.

 

3. Verbeterde mentale gezondheid

Mensen hebben van nature behoefte aan erkenning en waardering. Wanneer dit wordt geboden, heeft het een positief effect op de mentale gezondheid van medewerkers, wat resulteert in minder ziekteverzuim en lagere absentiecijfers.

 

4. Toename van intrinsieke motivatie

 Medewerkers die waardering ervaren, komen vanzelf met een positievere houding naar het werk. Dit vergroot de intrinsieke motivatie, wat niet draait om materiële beloningen, maar om persoonlijke doelen en diepere waarden. Intrinsieke motivatie leidt tot meer betrokkenheid en energie op de werkvloer.

 

5. Verbeterde werksfeer

Waardering is een geschenk dat blijft geven. Gewaardeerde medewerkers zijn meer geneigd om positieve gevoelens te delen met collega's, wat de algehele sfeer bevordert. Dit leidt tot inspiratie en motivatie onder medewerkers om gezamenlijk naar gemeenschappelijke doelen te streven.

 

Maar hoe doe je dat dan? Waardering tonen vereist geen routineuze, one-size-fits-all aanpak. De ware kracht van waardering schuilt in authenticiteit, individualiteit en bedachtzaamheid. Het gaat niet altijd om geld, cadeaus of uitstapjes. Oprechte waardering komt vaak het beste tot uiting in gerichte schouderklopjes, momenten van publieke erkenning, het bieden van nieuwe kansen en verantwoordelijkheden, inspraak en positieve feedback. Op deze manier wordt waardering tonen een langetermijnvisie, waarbij je echt inspeelt op de kracht van waardering. 

 

 

Zij gingen jou al voor