De 4 pijlers waar een bank op let bij een financieringsaanvraag

Een goed onderbouwd ondernemingsplan is erg belangrijk. Daar hameren wij bij onze klanten altijd extra op, zeker wanneer er in het ondernemingsplan een financieringsaanvraag verwerkt is. Zodra er bij de bank, Qredits, gemeente of UWV een financieringsaanvraag wordt gedaan, zijn er een aantal pijlers waarop een aanvraag wordt beoordeeld:

  1. Ondernemer: In de financieringsaanvraag wordt in eerste instantie ingegaan op de ondernemer zelf. Wat is de achtergrond van de ondernemer? Welke opleiding heeft de ondernemer genoten en welke werkervaring heeft de ondernemer? Daarnaast wordt gekeken naar de ondernemerservaring en de achterliggende drive voor het ondernemerschap. Waarom heeft de ondernemer gekozen voor deze ondernemingsvorm in combinatie met zijn product of dienst? Vervolgens worden in de financieringsaanvraag de ondernemerskwaliteiten benoemd. Bij VuurKracht maken we gebruik van de e-scan. In deze scan worden ondernemerskwaliteiten getoetst. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de risicobereidheid van de ondernemer. Hoeveel risico wil de ondernemer nemen om zijn onderneming tot een succes te maken?
  2. Onderneming: Er wordt bij de financieringsaanvraag gekeken naar de branche waarin de onderneming gestart is. Wat is de motivatie hiervoor en welk probleem gaat de ondernemer oplossen voor de klant met zijn product of dienst? Wat is er bekend over deze branche? Banken hebben vaak een eigen database. Hier houden ze trends, ontwikkelingen en cijfers in bij. Aan de hand van deze branchecijfers kan de financieringsaanvraag gespiegeld worden. Matcht de verwachting van de ondernemer met de cijfers die bekend zijn over de branche waarin de onderneming wordt gestart?
  3. Rentabiliteit en Vermogen: We hebben het onder de pijler ‘onderneming’ ook al even gehad over de cijfers, maar de cijfers zijn dan ook erg belangrijk bij een financieringsaanvraag. Naast de verwachte omzetcijfers spelen ook de kostenraming en uiteindelijk de rentabiliteit (hoeveel winst maak je) en je vermogen een belangrijke rol. Een bank heeft ook een aantal eisen aan deze rentabiliteit en het vermogen. De nettowinst moet ruim voldoende zijn voor jouw eigen inkomen, het betalen van de aflossing en het opbouwen van een buffer.
  4. Zekerheden: Dit zijn zaken die je als onderpand geeft voor het krediet of de lening die door de bank aan jou wordt verstrekt. Hier geldt echter wel een kanttekening. Ter voorbeeld: je hebt een bus van 20.000 euro, maar de bank heeft in dat geval geen 20.000 euro zekerheid. De bank gaat uit van een liquidatiepercentage, want zodra de bus (in het geval van een faillissement van de onderneming) verkocht moet worden dan gaat de bank geen 20.000 euro krijgen. Er geldt dan bijvoorbeeld een maximale dekkingswaarde van 50%. Bij een bedrijfspand is dat anders, want deze blijven waardevaster. Maar ook in dit geval geldt dat er maximaal 80% van de marktwaarde wordt gerekend.

Op basis van deze pijlers wordt het risico voor de financier bepaald en daarmee de  financieringsaanvraag toe- of afgewezen. Het is dus erg belangrijk dat het gehele ondernemingsplan zeer goed is onderbouwd. Alles grijpt in elkaar en een grondige uitwerking van alle hoofdstukken en cijfers laat zien dat je je plannen serieus neemt en je goed voorbereid bent.

 

Door: Frouwkje Stüger

Zij gingen jou al voor