Ben jij een gever of een nemer?

Adam Grant, een gerenommeerde organisatiepsycholoog en auteur, heeft onderzoek gedaan naar het concept van geven en de positieve effecten ervan. In zijn onderzoek deelt hij mensen op in drie categorieën:

Gevers: Dit zijn individuen die geneigd zijn anderen te helpen zonder onmiddellijke verwachting van terugbetaling. Ze zijn vaak bereid om hun tijd en kennis te delen om anderen te ondersteunen.

Nemers: Nemers zijn meer geneigd om te streven naar persoonlijk gewin. Ze proberen vaak meer te krijgen dan ze geven en kunnen minder geneigd zijn om anderen te ondersteunen zonder duidelijk voordeel voor henzelf.

Wisselaars: Wisselaars bevinden zich tussen gevers en nemers. Ze proberen een evenwicht te bewaren tussen geven en nemen in interacties met anderen.

De bevindingen van Adam Grant tonen aan dat geven niet alleen moreel lonend is, maar ook diverse voordelen oplevert op het gebied van persoonlijk welzijn en professioneel succes. Hier zijn enkele statistieken en conclusies gebaseerd op zijn werk:

 1. Reciprociteit in de werkplek:
  • Uit het onderzoek van Adam Grant blijkt dat mensen die bekend staan als "gevers" (mensen die geneigd zijn anderen te helpen zonder onmiddellijke beloning te verwachten) vaak een netwerk van ondersteunende relaties opbouwen.
  • Werknemers die bekend staan als "gevers" hebben meer kans om hulp te ontvangen als ze die nodig hebben, wat bijdraagt aan een positieve en productieve werkomgeving.
 2. Professioneel succes:
  • Volgens Grant hebben mensen die geneigd zijn om anderen te helpen, zoals collega's of medewerkers, vaak een hogere mate van professioneel succes.
  • Gevers kunnen hun reputatie opbouwen als betrouwbare en waardevolle teamleden, wat leidt tot kansen voor loopbaanontwikkeling.
 3. Geluksniveau:
  • Onderzoek toont aan dat het helpen van anderen positief is voor het eigen welzijn. Mensen die regelmatig tijd en middelen besteden aan het helpen van anderen, ervaren vaak hogere niveaus van persoonlijk geluk en tevredenheid.
 4. Fysieke gezondheid:
  • Er is ook een verband tussen vrijwilligerswerk en fysieke gezondheid. Mensen die betrokken zijn bij vrijwilligerswerk en vrijgevigheid hebben vaak een betere gezondheid en een langer leven.
 5. Teamproductiviteit:
  • In organisaties waar medewerkers bereid zijn hun kennis en vaardigheden te delen, stijgt de algemene teamproductiviteit. Dit komt doordat er een cultuur van samenwerking en kennisdeling ontstaat.

Deze statistieken suggereren dat geven op verschillende niveaus, zowel op persoonlijk als professioneel gebied, positieve resultaten kan opleveren. Het creëert een win-win situatie waarbij niet alleen anderen profiteren van je vrijgevigheid, maar ook jijzelf op diverse manieren wordt beloond.

 

Zij gingen jou al voor