Huurrecht

In het Burgerlijk Wetboek is een gehele afdeling opgenomen die de bepalingen omtrent het huurrecht regelt. Huur wordt gedefinieerd als een overeenkomst waarbij de verhuurder zich verbindt aan de huurder. De verhuurder verstrekt een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik en de huurder verbindt zich tot een tegenprestatie. Een zaak kan een woning zijn, maar bijvoorbeeld ook een (gedeelte van een) bedrijfspand. De tegenprestatie is vaak een financiële vergoeding. In de rechtspraak is bepaald dat ook een zeer geringe en voor de verhuurder niet kostendekkende bijdrage wordt gekwalificeerd als tegenprestatie. De afdeling in het Burgerlijk Wetboek die ziet op het huurrecht zit vol met regels van regelend recht. Dat betekent dat de verhuurder en huurder van de wet mogen afwijken in hun huurovereenkomst. 

Er zijn heel veel dingen waarmee een verhuurder en een huurder rekening moeten houden zodra er een huurovereenkomst wordt gesloten. Zo heb je de volledige afdeling in het Burgerlijk Wetboek, maar mag van de wetgeving worden afgeweken in de overeenkomst. Juist daarom is het van belang om goed geadviseerd te worden op het gebied van vraagstukken omtrent het huurrecht. Dat advies kunt u krijgen door contact met ons op te nemen.

Zij gingen jou al voor