Regels omtrent franchiseondernemingen

Momenteel bestaat er geen speciale wet franchise die de regels omtrent dit onderwerp in kaart brengt. Deze speciale wetgeving komt er naar alle waarschijnlijkheid wel aan. Onlangs heeft de Tweede Kamer namelijk ingestemd met de Wet Franchise en er is een verwachting dat de wet ongewijzigd door de Eerste Kamer zal worden aangenomen. Indien dat het geval is zal de Wet Franchise per 1 januari 2021 van kracht zijn.

De Wet Franchise zal gaan toezien op regels omtrent het Precontractueel Informatie Document (PID). Dit document bevat informatie die tussen de franchisegever en de kandidaat (de toekomstig franchisenemer) is uitgewisseld. In dit document moet de franchisegever alle informatie verstrekken die voor de kandidaat van belang kan zijn. Met informatie wordt bijvoorbeeld bedoeld de franchiseovereenkomst, maar ook een overzicht van alle uitgaven die de kandidaat moet gaan maken zodra de overeenkomst wordt aangegaan. Indien er onvoldoende informatie wordt verstrekt kan dit een aanleiding zijn voor een claim van de franchisenemer. Ook gaat de Wet Franchise toezien op de zogenaamde 'Stand-still periode'. Dit is een verplichte periode van 4 weken voorafgaand aan het sluiten van de franchiseovereenkomst en kan gezien worden als bedenktijd. Zodoende kan de kandidaat goed nadenken over zijn beslissing.

Ondanks dat er momenteel nog geen vaste wetgeving omtrent franchise bestaat gelden er wel een groot aantal juridische bepalingen. Heeft u vragen over regels omtrent franchise of wilt u weten wat er gaat veranderen zodra de nieuwe Wet Franchise daadwerkelijk van kracht is? Neem dan contact met ons op.

Zij gingen jou al voor