Contractenrecht

Overeenkomsten kunt u zowel mondeling als schriftelijk sluiten. Deze overeenkomsten komen tot stand door enerzijds een aanbod en anderzijds een aanvaarding. Mondelinge overeenkomsten kunnen in elke vorm plaatsvinden. Dat kan door middel van een aanvaarding in de vorm van een mondelinge bevestiging, maar ook door te knikken of door middel van een andere gedraging. Zelfs stilzitten kan in sommige gevallen voor een aanvaarding van het aanbod zorgen. De wijze waarop het aanbod en de aanvaarding van een overeenkomst plaatsvindt is vormvrij en daarom is een mondelinge overeenkomst net zo rechtsgeldig als een schriftelijke overeenkomst. Mondelinge overeenkomsten hebben echter een lastigere positie wat betreft de bewijslast. In een juridische procedure gaat het namelijk niet om wie gelijk heeft, maar wie zijn gelijk kan bewijzen. Indien u geen getuigen heeft kunt u lastig bewijzen dat er een mondelinge overeenkomst gesloten is.

Het is daarom van groot belang dat u overeenkomsten zoveel mogelijk schriftelijk vastlegt. In dat geval kunt u immers later gemakkelijker bewijzen wat er is overeengekomen. Indien u hulp nodig hebt bij het opstellen of het juridisch toetsen van een overeenkomst kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Zij gingen jou al voor