Oprichting van een BV

Een BV is een besloten vennootschap en één van de negen rechtsvormen die wij in Nederland kennen. Een rechtsvorm is de juridische vorm die u kiest voor uw onderneming. Een BV kenmerkt zich door het verdelen van het kapitaal in aandelen. Deze aandelen zijn in het bezit van de aandeelhouders. De BV is een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid, dat houdt in dat bij een BV de hoofdelijke aansprakelijkheid wordt beperkt. Het beperken van de hoofdelijke aansprakelijkheid houdt in dat veelal niet de ondernemer, maar de BV aansprakelijk gesteld kan worden. U kunt zelf wel aansprakelijk gesteld worden indien er verwijtbaar gehandeld is. 

Bij het oprichten van een BV heb je een startkapitaal nodig van één eurocent. Tot 2012 kon een BV alleen opgericht worden indien er een startkapitaal van 18.000 euro werd gestort. Het oprichten van een BV zonder startkapitaal brengt wel de nodige risico's met zich mee. Zo wordt bij het oprichten van een BV wel geacht dat er alleen verbintenissen worden aangegaan die de BV ook daadwerkelijk zelf kan betalen. Indien er dus slechts één eurocent aan kapitaal in de BV zit en de BV wel contracten aangaat, dan kun je daarmee de BV in gevaar brengen. In dat geval kan worden gesteld dat er u wel wat te verwijten valt en zodoende kunt u aansprakelijk gesteld worden. Ook dient u bij het oprichten van een BV naar een notaris te gaan. Deze notaris stelt voor u de statuten en een notariële oprichtingsakte op. 

Heeft u vragen over het oprichten van een BV of het oprichten van één van de andere negen rechtsvormen die Nederland kent? Neem dan contact met ons op. 

Zij gingen jou al voor