Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn van groot belang voor uw onderneming. Niet alleen beschermt u met deze algemene voorwaarden uw eigen onderneming, maar maakt u ook duidelijk waar uw klanten recht op hebben. Sommige bepalingen in algemene voorwaarden kunnen voor de klant als onredelijk bezwarend worden aangemerkt. Om af te kaderen welke bepalingen als onredelijk bezwarend kunnen worden gezien, heeft onze wetgever de zogenaamde 'grijze en zwarte lijsten' opgesteld. Op de grijze lijst staan bepalingen die worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn en op de zwarte lijst staan bepalingen die altijd als onredelijk bezwarend worden gezien. In geval van een bepaling op de grijze lijst moet de ondernemer bewijzen dat de bepaling niet onredelijk bezwarend is. Bepalingen die als onredelijk bezwarend worden gezien zijn vernietigbaar en worden vervolgens ongeldig verklaard. Deze grijze en zwarte lijsten gelden alleen tussen een bedrijf en een particulier. Ze gelden niet indien u in uw hoedanigheid als ondernemer zaken doet met een ander bedrijf.

Een voorbeeld van een bepaling die op de grijze lijst staat kennen we allemaal wel. Dat zijn namelijk de bordjes in de sportschool die stellen dat de sportschool niet aansprakelijk is voor eventuele schade of diefstal. De uitsluiting van aansprakelijkheid wordt ook wel een exoneratieclausule genoemd en wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Een voorbeeld van een bepaling welke op de zwarte lijst staat is een bepaling in de algemene voorwaarden waarin de ondernemer de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden door de particulier beperkt of uitsluit. Deze bepaling is altijd onredelijk bezwarend. 

Heeft u vragen over het opstellen van algemene voorwaarden of wilt u uw algemene voorwaarden laten toetsen op deze grijze en zwarte lijsten? Neem dan contact met ons op!

 

Zij gingen jou al voor